O-ringen

O-Ringen Smålandskusten 2024 är ett certifierat hållbart evenemang

en bild

Återigen är vi certifierade enligt Greentime

O-Ringen Smålandskusten strävar efter att vara ett hållbart evenemang och nu är vi certifierade enligt Greentimes standard för hållbara evenemang.

För att bli godkänd som ett certifierat Hållbart Evenemang enligt Greentimes standard behöver ett evenemang uppnå ett antal obligatoriska krav som finns i Greentimes planeringsverktyg. Kraven utgör Greentimes standard och det är tydligt dokumenterat i verktyget vad som krävs för att uppnå de obligatoriska kraven. De obligatoriska kraven är verifierbara och svaren måste också granskas av en oberoende revisor. Revisionen görs i samband med evenemanget.

Innehållet i standarden utgår från de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, men bygger på en samlad erfarenhet utifrån vad som är relevant och genomförbart för aktörer i branschen. En referensgrupp bestående av olika aktörer inom den svenska hållbarhets- och evenemangsbranschen har varit med i framtagandet av kriterierna. Kriterierna har skickats på remiss till ytterligare aktörer inom besöksnäringen för förankring. Grundstrukturen i frågorna är framtagna av Greentime efter mångårigt arbete i branschen med bland annat eventbolag, evenemangsarrangörer och mötesplatser. Referensgruppen ser årligen över kriterierna för att standarden ska var aktuell och uppdaterad, där deltagarna ska spegla en bredd av expertis inom olika hållbarhetsaspekter.

Certifiering? Eller vad är det?

Certifieringen Hållbart Evenemang är en tredjepartscertifiering med oberoende revisorer som granskar en arrangörs arbete och validerar om arrangören har nått upp till kraven enligt standarden för ett specifikt evenemang. Det är Greentime som utbildar revisorer i enlighet med standarden där vi dessutom ställer krav på revisorer i både erfarenhet och kompetens i hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Greentime här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Nyfiken på hållbarhetsarbetet som görs inom Svensk Orientering och O-Ringen - kolla här!

Fler nyheter