O-Ringen Trail - årets nyhet! Spring längs markerad bana

För att erbjuda dig som inte vill ta en orienteringsbana på O-Ringen, men ändå vill ut i skogen och dela glädjen med alla andra deltagare så erbjuder vi nu på varje etapp en markerad terränglöpningsbana på ca 5 km.

O-Ringen Trail är härlig terränglöpning på vackra stigar i samma tävlingsområde som orinteringsbanorna går. Du springer längs en markerrad bana som gör att du helt utan karta och kompass tryggt tar dig från start till mål.

Du anmäler dig till O-Ringen Trail på vår bokningsportal under Anmäl och Boka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan tävlingen, eller på plats ute på arenorna i Deltagarservice. O-Ringen Trail erbjuds på varje etapp och du deltar på en eller flera etapper precis som du vill. Inget sammanlagt resultat kommer att presenteras.

Banan är cirka 5 km (längden varierar lite beroende på lämpliga stigar i de olika områdena) och är markerad med pilar och sprayfärg på marken..

Starten sker i form av vågstarter var 60 min. Du väljer alltså på plats på arenan i vilken "våg" du vill starta. Alla som till exempel valt att starta klockan 10.00 startar då samtidigt. Starten sker från en av de ordinarie starterna. Avståndet från arenan (=målet) till start kan variera mellan 1-3 km

Målgång sker i en av målfållorna inne på O-Ringenarenan tillsammans med alla andra deltagare

Tidtagning sker med hjälp av en SportIdent-enhet. Enheten kan du hyra på plats. Din tid räknas från din angivna starttid (vågstart) till dess att du stämplar din SportIdent-enhet vid målgång.

Anmälan gör du under Anmälan och Bokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där väljer du att boka "Tävling", går vidare till "Etappstarter" och väljer "OL", den dag du vill springa. Har du ingen SportIdent-enhet så klickar du i att du vill hyra en sådan. I steg 2 i bokningsprocessen så väljer du "Trail" bland de klasser som finns.

Avgift 160 kr (+ ev hyra av SportIdent 40 kr)

BanaMarkeringLängdStartprocedur

Stig och väglöpning

Pilar

ca 5 km

Vågstart var 60 min

 

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision