Utflyktsförslag

Carolina Rediviva

Carolina Rediviva uppfördes 1817–1841 och inrymmer Sveriges äldsta universitetsbibliotek, grundat 1620. Här finns idag ca 5 miljoner böcker och 3 500 hyllmeter handskrifter, bl a Silverbibeln, Mozarts egenhändiga notskrift, medeltida handskrifter och Olaus Magnus Carta Marina.

Biblioteket grundades av Gustav II Adolf år 1620 och han donerade även de första samlingarna. Sedan dess har samlingarna växt och utökats med sällsynta och värdefulla verk och utgör idag ett rikt och unikt kulturarv.

De från början tre våningarna och två halvvåningarna har vuxit till 12 våningsplan och här finns idag cirka 5 miljoner böcker och 3 500 hyllmeter handskrifter.

Utställningssalen i Carolina Rediviva visar klenoder ur samlingarna, bl.a. Silverbibeln från 500-talet, Carta marina - Olaus Magnus' karta tryckt 1539, Mexicokartan - handritad av Alonso de Santa Cruz 1555, Mozarts egenhändiga notskrift samt en mängd medeltida handskrifter.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision