Klickbar yta

Denna funktion gör en hel yta klickbar och är användbar för till exempel puffar och nyhetslistningar.

Hur fungerar det?

När en besökare klickar på en klickbar yta letar ett jQuery-plugin upp första bästa länk innuti ytan och tar besökaren dit. Det är inte lämpligt att att ha flera länkar inuti en klickbar yta.

Som standard är nyheter som listas i nyhetsmoduler klickbara.

Gör en yta klickbar

Det finns två alternativ för att göra en yta klickbar:

Alternativ 1: Sätt en klass på rätt yta

Använd klassen Klickbar yta (.lp-clickable-area) på den modul eller layout du vill göra klickbar.

Alternativ 2: Använd jQuery-pluginet

I application.js redigerar du följande rad för att välja vilka ytor som ska vara klickbara:

$('.sv-archive-portlet li').clickableArea();

I kodsnutten ovan kommer alla artiklar i en Nyhetsmodul bli klickbara. Du kan använda vilken CSS-selector du vill, till exempel: $('table').clickableArea() för att göra alla tabeller klickbara. Om du vill lägga till flera selektorer så separareras de med kommatecken, precis som i css.

Ta bort funktionen

  • Se till att klassen .lp-clickable-area inte används någonstans.
  • Ta bort raden i application.js som initierar funktionen.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision