ReadSpeaker

Den här sidan beskriver grundläggande installation av modulen ReadSpeaker Enterprise Highligting. Readspeakers SiteVisionmodul använder onclick vilket inte gillas av exempelvis validerat.se och fix av detta finns också beskrivet.

  1. Ange kundens kundid (fyra siffor) överst i fliken Allmänt.
  2. Under fliken Avancerat > Röster ska Standardröst normalt ändras till Maja.

Fixa validering samt så onclick inte används

  1. I ReadSpeakermodulens Avancerat-flik kan man även bocka i Använd egen mall. Gör det och ta bort alla onclick="" (på tre a-taggar) och lägg istället till classen "ReadSpeakerClickClass".

    På tredje stället ska hela avsnittet #if(!$isOnline) onclick="return false;"#end tas bort.
  2. I mallen ska även <!-- Empty script tag workaround --> tas bort från två ställen för att koden ska validera.
  3. Lägg till en HTML-modul under ReadSpeakermodulen. Klistra in koden från HTML-modulen som ligger underst på denna sida.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision