Anpassa grundwebben för kunden.

Installation av grundwebben

  • Sätt upp griden om annan grid än 960 med 12 kolumner ska användas.
  • Ta bort texmodulen Ingress i sidmallen om detta inte ska användas.
  • Anpassa formatmallarna efter designskissen. Om Ingress har tagits bort, ersätt den gärna. Annars kan du ställa in något som fungerar eller behörighetstyra den.
  • Ta bort komponenter som inte ska användas och se till att övriga finns som ärenden att konfigureras.
  • Ta bort sidor i dokumentationen Länk till annan webbplats. för komponenter som inte ska användas.
  • Rensa och komplettera dokumentationen
  • Ta bort changelog.txt i filarkivet
  • Rensa startsidan från innehåll om kunden inte har beställt Snabbstart
  • Ta bort den här sidan

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision