Staff

Contacts information for O-Ringen's executives.

Jens Lindquist, CEO
Tel: +46 46 (0)70-377 62 15, jens.lindquist@oringen.se

Mats Adolfsson, Sales
Tel: +46 (0)70-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se

Sofia Gyllenswärd, Logistics
Tel: +46 (0)79-334 02 78, sofia.gyllensward@oringen.se

Jessica Sörndal, Economy & Competitor Services
Tel: +46 (0)73-574 21 18, jessica.sorndal@oringen.se

Anna Wennertorp, Marketing
Tel: +46 (0) 70-952 54 78, anna.wennertorp@oringen.se

Mats Åberg, Competition & Development
Tel: +46 (0)70-267 38 97, mats.aberg@oringen.se


Jens Lindquist
Project manager O-Ringen Uppsala 2020
Tel: +46 (0)70-377 62 15, jens.lindquist@oringen.se

Martin Ohlsson
Project manager O-Ringen Åre 2021
Tel: +46 (0)70-522 39 94, martin.ohlsson@oringen.se

Linda Tufvesson
Project manager O-Ringen Smålandskusten 2022
Tel: +46 (0)70-358 94 41, linda.tufvesson@oringen.se

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision