O-Ringen AB

O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och driver arrangemanget O‑Ringen. O-Ringen AB:s avkastning fördelas rättvist (”fair”) mellan alla parter (funktionärsföreningar, partners, leverantörer och ägare) och allt eventuellt överskott stannar inom idrottsrörelsen.

Styrelse

Linda Take, Styrelseordförande
Peter Öberg, Ledamot
Jenny Tirén Berg, Ledamot
Patrik Elfwing, Ledamot

Vakant, Ledamot

Medarbetare och kontakt

Se sidan medarbetare.

Ägardirektiv

SOFT:s ägardirektiv (2015-04-22) till O-Ringen AB anger att O-Ringen ska:

  • Erbjudas med högsta kvalitet för alla: ungdom, bredd och elit i orienteringslöpning (OL), mountainbikeorientering (MTBO) och precisionsorientering (PreO).
  • Vara en attraktiv mötesplats och ett fullgott semesteralternativ för Sveriges och världens orienterare i alla åldrar
  • Spridas runt om i landet för att uppnå hög attraktivitet hos deltagarna och ett långsiktigt gott ekonomisk resultat
  • Vara en plattform för utveckling av orienteringsrörelsen i Sverige och i världen
  • Marknadsföra orienteringssporten i Sverige och världen och skapa rekrytering genom att bredda deltagandet
  • Ge ökad avkastning. Avkastningen ska fördelas rättvist (”fair”) mellan alla parter (funktionärsföreningar, partners, leverantörer och ägare)

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision