Välkommen som tf Projektledare för O-Ringen Smålandskusten – Anders Strömbäck

Nu är det klart att Anders Strömbäck tar över som tf Projektledare efter Linda Tufvesson.

Givet att läget i projektet med planeringen av tävlingsområden, arenor och O-Ringenstad är så långt framskridet så kommer Anders att vara ideellt engagerad i sin roll som tf Projektledare. Anders är nuvarande Tävlingsansvarig i den lokala ledningsgruppen.

Arbetet med att finna en permanent lösning kommer pågå under våren och O-Ringen kommer tidigast att anställa en projektledare till hösten 2021. Fram till dess är det alltså Anders Strömbäck som kommer leda arbetet med O-Ringen Smålandskusten 2023 och vara dess främsta kontaktperson.

Vem är då Anders? Så här beskriver han sig själv:

Orienterare sedan barnsben, var med min pappa för första gången till AOK:s klubbstuga i slutet av 60-talet. En av mina första orienteringar var i Oskarshamn på Bjälebobladet 1976 i 13-14 B. Placering okänd. Pärmarna finns kvar med kartor fram till 1999. Därefter ligger kartorna i plastback. Det blir ett pensionärsuppdrag att sortera kartorna från 2000-talet. Mina orienteringsmeriter är få när det gäller pallplatser. Har mer varit intresserad av att vara ledare genom alla år sedan 14 års ålder. Har fortfarande ledaruppdrag och tränar en grupp barn och ungdomar ett par kvällar i veckan.

Har deltagit i ett tiotal O-Ringen genom åren och även där med blygsamma resultat. Mitt andra stora intresse är längdskidåkning med 20 st Vasalopp och åkte den första Nattvasan 2017.

Numera sitter jag i AOK:s styrelse som kassör. Har varit biträdande tävlingsledare vid Tjust 2-dagars sedan slutet av 1980-talet och till nästa års Tjust 2-dagars är jag för första gången tävlingsledare.

Är gift med Ulrika och vi är inne på vårt 26:e år och bor i Västervik sedan drygt 30 år tillbaka. Vi har två vuxna barn Erika som bor på Gotland och Emil som bor i Västervik.

Uppdraget jag nu har tagit på mig som tf projektledare känns stimulerande och spännande och innebär i stort sett att låta planeringen för O-Ringen 2023 i Oskarshamn att löpa på men i en rätt så lugnt tempo för 2021. Min roll blir mer att vara kontaktperson under 2021. Linda har gjort ett mycket bra arbete och vi ligger i princip drygt ett år före med planering beroende på att tävlingen flyttades fram ett år.

Anders tillträder vid årsskiftet - varmt välkommen i din nya roll!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision