Efter Uppsala kommer Åre och Smålandskusten

O-Ringens VD om läget och framtiden

Det har varit en minst sagt prövande tid för alla typer av arrangemang och O-Ringen är givetvis inget undantag. Under sommarens vecka 30 fick vi göra helt andra saker än vad vi är vana vid och än vet vi inte hur det ser ut framåt. Det vi dock vet är att planeringen pågår för fullt för att välkomna er till Uppsala 2021, Åre 2022 och Smålandskusten 2023.

Alla våra kommande O-Ringenår ligger bra till i sin planering men tyvärr har projektledarna för Åre och Smålandskusten valt att kliva av sina uppdrag. Detta är ett resultat av perioden som har varit och det känns så klart väldigt tråkigt. O-Ringens tf VD Jens Lindquist:

- Det är tråkigt att Martin och Linda slutar men vi har förståelse för deras beslut i den uppkomna situationen med uppskjutna arrangemang och permitteringar.

Vägen framåt för att fortsätta det fina arbete som Martin och Linda har gjort är att tillsammans med föreningsråden och de lokala ledningsgrupperna på respektive ort fortsätta jobba med det som påbörjats. Båda projekten ligger bra i fas och går enligt plan och det är därför inte någon stress att hitta ersättare, dock är målet att hitta en ny projektledare för Åre inom de närmaste månaderna. För Smålandskusten kommer denna rekrytering ske först till kommande höst. Jens Lindquist fortsätter:

- Tack vare alla åtstramnings- och besparingsåtgärder som genomfördes efter det nödvändiga beslutet att skjuta upp O-Ringen och inte minst våra deltagares val att låta sina anmälningar kvarstå till nästa år, så är den ekonomiska situationen för O-Ringen som helhet stabil, även om det självklart påverkar oss negativt att vi inte har haft något genomförande i år.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision