Etapp 3 för OL flyttar till Arena Sävja

O-Ringens tredje etapp hade tilltänkt tävlingsområde i Östuna. Området är nu angripet av granbarkborrar. På grund av dessa angrepp men också planerat skogsbruk i stora delar av det tilltänkta tävlingsområdet kommer stora avverkningar och gallringar att göras innan nästa sommar.

Osäkerheten vad gäller kartrevideringar och banläggning i etappområdet i Östuna blir därför stor och lösningen blir att etapp 3 flyttar till Norra Lunsen och Arena Sävja.

-Vi är oerhört glada över att kunna erbjuda ännu mer Lunsen till våra deltagare, säger Jens Lindquist som är projektledare för O-Ringen Uppsala. Området erbjuder oerhört fin terräng som vi inte tidigare kommit åt på etapp 4 och 5 från arena Flottsund, fortsätter han.

Kartan för Östuna går dock inte förlorad utan det kommer att finnas möjlighet att springa i de delar som inte påverkas av avverkning då kartan blir en del av det träningspaket som kommer att vara tillgängligt under våren 2021 som träning inför O-Ringen Uppsala.

Förändringen påverkar enbart orienteringslöpningen då MTBO och PreO har etapp 3 i Stadsskogen och Arena Kåboängen. En påverkan som flytten av arena också bidrar till är att träningsracet flyttar från Sävja IP och troligtvis till Hammarskog eller Stenhagen. Också Elittourens löpare påverkas då de nu kommer att ha sin etapp 2 på tisdagen och tävlingsfritt på torsdagen istället för tävlingsfritt på tisdagen.

En positiv effekt av arenaflytten är att det nu är cykelavstånd till samtliga etapper från O-Ringenstaden. Hållbart och helt i linje med klimatstaden och cykelstaden Uppsala som står värd för O-Ringen 2021!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision