Hållbarhet - ett mål i sig!

O-Ringen är ett arrangemang med hållbarhet som ett viktigt mål. Till årets O-Ringen har därför samarbetet med Returpack/Pantamera förstärkts ytterligare.

Lika viktigt som sista kontrollen - Återvinn och panta!

O-Ringen behöver naturen och därför är det självklart att O-Ringen som event ska måna miljön och använda naturen omsorgsfullt. Som en del i det har samarbetet med Returpack/Pantamera förstärkts inför årets O-Ringen.

- I år fokuserar vi extra mycket på återvinning och har avseende PET och burkar som mål att fördubbla antalet jämfört med föregående års O-Ringen, berättar Tomas Öberg, årets generalsekreterare.

För att göra det enkelt för alla att återvinna ute på arenorna finns återvinningskärl för såväl kartong, plast och matavfall som för PET och burkar utplacerade på flertalet ställen.

Här hittar man nummerlappsutdelningen

Missa inte återvinningskärlen på arenorna där du enkelt kan sortera ditt avfall för bästa återvining!

Nytt för i år att det även finns mobila returryggsäckar som ambulerar runt på arenan för att ytterligare öka tillgängligheten för alla besökare. Vi pratade med Safa och Morad som dagen till ära bar på varsin returryggsäck. Safa och Morad är båda 17 år och börjar sitt andra gymnasieår till hösten. De har via Norrköpings kommun sökt och fått sommarjobb på O-Ringen.

- Det känns bra att att kunna bidra till miljöarbetet, säger Morad.

- Det är lite olika hur mycket som hamnar i ryggsäcken, ibland är det många som lägger i och emellanåt dröjer det längre emellan, säger Safa.

För de som vill finns även möjligheten att själv returnerna och få sin pant på plats genom en PantoBil. I PantoBilen som är uppställd på arenan finns en pantautomat likt den du hittar i en vanlig affär.

Programtidning

Safa och Morad, båda 17 år, sommarjobbar på O-Ringen. På dagens etapp bidrog de till miljöarbetet genom att vara mobila returkärl.

Programtidning

PantoBilen ute på arenan innehåller en pantautomat så att besökare också kan välja att panta själva på plats!

Programtidning

Carolinne Grip från IFK Lidingö SOK passade på att panta burkar i PantoBilens automat.

I Returpacks monter inne på East Sweden Arena på O-Ringentorget träffar vi Sara Riismark, kommunikationsansvarig på Returpack/Pantamera. Sara berättar att Returpack/Pantamera både har kontor och fabrik i Norrköping. Faktum är att allt som pantas i Sverige kommer till fabriken i Norrköping. Förra året pantades 2 miljarder förpackningar i Sverige, ett rekordår fortsätter Sara.

- Vi tycker alltid att det bra att finnas på plats ute på event för direkta möten med människor. Vår uppfattning är i och för sig att orienterare är väldigt medvetna generellt men budskapet att återvinna och panta tåls att påminnas om och säkert kan en och annan också bli upplyst, konstaterar Sara.

På frågan om förväntningarna på utfallet under detta O-Ringen svarar Sara att hur mycket som pantas givetvis står i relation till hur mycket som köps och konsumeras. Lite pant behöver således inte vara dåligt säger Sara. Returpack/Pantamera har som generellt mål att 90 % av det som köps/konsumeras ska återvinnas och det hoppas vi såklart uppnå, avslutar Sara.

Programtidning

Sara Riismark, kommunikationsansvarig på Returpack/Pantamera, vid Returpack/Pantameras monter i East Sweden Arena.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision