Är du vaccinerad mot TBE?

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan, hjärnhinnorna eller på båda ställena. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Viruset finns främst i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala läns kusttrakter. och de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Som exempel kan nämnas områden runt Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och områden i östra Skåne.

Du kan skydda dig mot sjukdomen genom vaccination. Barn kan få vaccinationen från och med ett års ålder.

Under O-Ringen kan du vaccinera dig mot TBE Deltagarservice, O-Ringentorget den 19 och 20 juli kl. 8:00 - 17:00 samt vid Arena Yxbacken den 27 juli kl. 8:00 - 16:00

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision