PreO utgår från O-Ringens program år 2019

Då det tyvärr inte gått att finna banläggare till PreO har nu ett beslut fattats att PreO kommer att utgå från programmet 2019.

Då det, trots långvariga lokala och nationella aktiviteter, tyvärr inte gått att finna banläggare för O-Ringen år 2019, har nu ett beslut fattats att PreO tyvärr kommer att utgå från O-Ringens program 2019. Planen var att genomföra PreO över 3 etapper i Kolmården. O-Ringens VD Henrik Boström:

-Tyvärr lyckades vi inte lösa banläggarbemanningen 2019 och tvingas helt enkelt ställa in. Vårt fokus ligger nu på att försöka lösa detta till 2020 och att tillsammans med PreO-medlemmar i orienteringsfamiljen titta på grenens framtida upplägg och koncept.

Utmaningen med att hitta nyckelfunktionärer till PreO är sedan tidigare känd och ett beslut hade därför fattats om att begränsa PreO:s omfattning till tre etapper fr.o.m. O-Ringen år 2019. Förutom bristen på funktionärer är också beslutet en konsekvens av ett lågt och minskande antal deltagare.

När valet gjordes att minska ner PreO till 3 etapper var förhoppningen att man skulle öka möjligheterna till att säkra upp bemanningen och på så sätt kunna genomföra kvalitativa PreO-tävlingar under O-Ringen, men så blev alltså inte fallet. Framåt kommer nu en ordentlig genomlysning av grenen göras av O-Ringen tillsammans med SOFT för att hitta en väg framåt för PreO som gren och på programmet till kommande O-Ringen.

-Vi ser gärna PreO på O-Ringen Uppsala 2020 och framåt och hoppas att grenen kan växa. Ett bra första steg blir att balansera grenens utformning med tillgängliga funktionärer/utövare. Därefter får vi försöka utveckla tävlingsformen så att deltagarantalet kan öka på O-Ringen kommande år. Kanske kan det bli flera hundra som deltar framöver och då är det självklart att återigen återgå till fem etapper, avslutar Henrik Boström.

Har du tankar om hur vi kan utveckla PreO – hör gärna av dig till utveckling@oringen.se.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision