Parkera cykeln på rätt ställe

Cyklister – tänk på att ställa din cykel vid anvisat område.

Här passar cykeln helt perfekt.

Så här in på andra tävlingsdagen vill vi uppmana alla cyklister att respektera de cykelparkeringar ni blir anvisade till. Detta gäller för alla etapper under veckan.

Det går inte att bara droppa sin cykel var som helst eftersom den då kan bli ett hinder för framkomligheten, samt att den då riskerar att stå på någons privata mark.

Det är glädjande att så många cyklar men det är viktigt att alla följer anvisningarna för att detta ska fungera. Tack för det!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision