O-Ringen satsar på miljöanpassade transporter

När O-Ringen väljer arrangörsort i framtiden är klimatsmarta transporter en viktig förutsättning. Under pågående O-Ringen i Höga Kusten satsar vi på att deltagarna ska ta sig med buss eller cykel till tävlingen. Sortering av avfall och särskilda skräpplockare är andra åtgärder som det miljömärkta eventet genomför.

– Det är så kul att O-Ringen tar miljöfrågorna på allvar och verkligen genomför åtgärder som gör tävlingen mer miljöanpassad som helhet, säger Malin Larsson Salo, ansvarig för Miljömärkt Event på Håll Sverige Rent.

O-Ringen vill lyfta fram cykel som ett transportalternativ att ta sig till tävlingen från närmaste stad eller boende. Det finns i princip ingen bilparkering på arenorna under O-Ringen Höga Kusten, men gratis busstransport dit och tillbaka från camping och centralort ingår i anmälningsavgiften.

Förutom transporterna har O-Ringen arbetat mycket med avfallsfrågan och med inköp av material och produkter. Vi uppmanar alla deltagare att inte skräpa ner och under veckan påminner en speaker om detta och berättar var man kan göra av sitt skräp.

– Det finns så mycket att göra för att miljöanpassa eventet, och det är både roligt och meningsfullt att arbeta med detta, säger Sofia Gyllenswärd, Logistikchef på O-Ringen AB.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision