Parkera på O-Ringens satellitparkering

Om du planerar att ta bilen till O-Ringens första etapp hänvisas du till satellitparkeringen i Svedjeholmen.

Följ kartans gröna pilar för att hitta till satellitparkeringen.

Satellitparkeringen i Svedjeholmen blir en viktig plats för O-Ringen 2018. Hit hänvisas alla orienterare som tar sig till etapperna med bil. Parkeringen ligger vid Örnsköldsviks travbana längs Brogatan strax söder om staden.

Det är viktigt att samtliga bilister tar vägen via E4. Av kartan ovan framgår vilka vägar du ska ta till parkeringsplatsen.

Från satellitparkeringen avgår etappbussarna var femte eller var tionde minut. I O-Ringens programtidning finns en fullständig tidtabell.

Du som bor på den centrala campingen kan ta etappbuss direkt från busstorget i centrum. Mer information om detta finns i programtidningen. Ett alternativ för samtliga orienterare är annars självklart att ta cykeln till den första etappen.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision