Banläggare Per Magnusson om Arena Domsjö etapp 2, långdistans

Under O-Ringen Höga Kusten 2018 kommer etapp 1 och 2 att genomföras vid Arena Domsjö.

Fullt fokus från start. Det blir viktigt när O-Ringen inleds i typisk Höga Kusten-terräng.

Vilken terräng väntar mig som löpare?
– Det går inte att säga annat än att det är kuperad terräng och väldigt krävande orientering. Sedan är det väldigt fin löpbarhet uppe på berghällarna, men även de branta sluttningarna ska passeras. De yngre löparna springer på Genesmon, där det är lättlöpt tallmo och mycket stigar.

Vad borde jag veta om dina banor?
– Det är medeldistans för elittouren och långdistans för alla andra. På långdistansen tycker jag att alla klasser ska ha några längre sträckor med vägval, så det kommer att bli en tydlig långdistanskaraktär.

Vad blir den största utmaningen?
– Syd- och mellansvenskar tycker ofta att våra sluttningar är luriga. Där kan det vara svårt att läsa av kurvorna och branterna. Vissa behärskar det och andra inte – och det kommer att fälla avgörandet.

Vilka tre saker ska jag tänka på för att göra det perfekta loppet?

– Ha kartkontakt, tempoväxla och förenkla.

Vad är ditt bästa tips?

– Innan du går ner i en sluttning så gäller det att veta precis var du är. Vet du inte det så blir det inte direkt bättre när du kommer ner i sluttningen.

Hur förbereder jag mig bäst inför O-Ringens andra etapp?

– Genom att testa terrängtypen. Har du inte den möjligheten så kan du träna på kurvorientering i kuperad terräng.

Boka in O-Ringen Höga Kusten 2018länk till annan webbplats

 

Banläggare Per Magnusson, ansvarig för etapp 2 långdistans.

Text: Marcus Andersson Foto: Emil Niederbach

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision