Information angående internetaccess under O-Ringen

Trycket på uppkoppling via WiFi och mobilnätet har varit mycket hårt under de inledande dagarna.

Terminaler måltältet

Arenornas läge vid bästa möjliga terräng sammanfaller tyvärr inte med lika bra mobiltäckning. Efter samtal med alla teleoperatör inför arrangemanget har 3, Telenor och Tele2 stärkt sin kapacitet vilket gör att de kan upplevas som stabilare, övriga valde att inte göra det.

O-Ringen har dragit ut fiber till Arena Skjutsbol, vilket gör att du som deltagare kan koppla upp dig mot internet via det öppna WiFi nätet. Bäst täckning hittar du vid kioskerna.

På Arena Boda kommer det också finnas WiFi som där matas via 4G nätet. Det kommer ge en lägre kapacitet på det öppna WiFi nätet jämfört med Arean Skjutsbol.

Det finns även ett antal terminaler vid utgången av måltältet där du kan se resultaten. De är inte beroende av internetuppkoppling.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision