Översikt etapper värmland

Vad väntar på Arena Skjutsbol etapp 2?

Svår och rolig orientering i vacker tallskog utlovas på andra etappens förkortade långdistans.

Förkortad långdistans i detaljrik terräng som domineras av fyra, fem större höjder. Sikten är god i den vackra, ståtliga tallskogen med blåbärsris och fönsterlav inunder. Mellan de större höjderna finns områden med ungskog där sikten är begränsad. Svåra och roliga områden utlovas.

Banor med start 2-5 börjar I en flack sluttning uppför där det gäller att ha en god kartkontakt. De längre banorna kan förvänta sig kluriga vägvalssträckor och sluttningsorientering. Och det kommer att gå snabbt tillbaka, riktigt snabbt!

Fem frågor till banläggaren Ann Hyvönen och Jonas Bergenfur:

1. Hur vill du beskriva terrängen- helhetsintryck?

Generellt fin, väldigt varierande med god sikt. Bitvis stark kupering på de längre banorna.

2. Vad ska man undvika som löpare?

Försök komma snabbt upp och ner ur dalgångarna och det som ser besvärligt ut på kartorna. Bättre att komma upp i sluttningar och på höjder.

3. Något särskilt att tänka på?

Var observant på tempoväxlingar! Det är också tätt mellan kontrollerna, se till att stämpla rätt!

4. Skillnad i terräng mellan korta och långa banor?

Kuperingen ökar på de längre banorna där det ocksp är mer detaljrikt.

5. Vad tror du kommer att bli utslagsgivande?

Kombination mellan löpstyrka och orienteringsteknik. Håll tempoväxlingar!

Kartklipp E2 2017

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision