Lyckade provlöpningar inför Höga Kusten 2018

Banläggaransvarig Lennart Strandberg är mycket nöjd med genomförandet, intresset och feedbacken från provlöparna inför nästa års O-Ringen som genomförs i Höga Kusten.

Provlöpningar av banor ska ske ett år före kommande O-Ringentävlingar på de kommande tävlingskartorna. Detta för att både ge banläggarna konstruktiv feedback och se om kartorna håller den kvalitet man kan förvänta sig.

- Vi har nu genomfört tre provlöpningar av av 5 dagarsetapperna (E3, E4 och E5) samt tre MtbOetapper, säger Lennart Strandberg. Det har varit stort intresse. Mellan 30-50 personer har deltagit vid provlöpningarna per tillfälle och mellan 15 och 25 vid MtbO testerna.

Lyckade provlöpningar inför nästa års O-ringen i Höga Kusten

Lyckade provlöpningar inför nästa års O-ringen i Höga Kusten


 

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision