Välj din fria startminut för kortklass på 5-dagars

Nytt för i år är att du kan välja startminut i kortklass på etapp1 till 4 och slipper på så vis att stå i kö vid starten.

Fri mi nutstart innebär att deltagaren vid ankomst till startplatsen väljer en tillgänglig starttid genom att ta en klisterlapp och fästa på nummerlappen. Deltagarens Gå-fram-tid blir då enligt den valda starttiden.

Startmellanrummet inom en enskild klass är som standard 1 minut. Vid behov kan ansvarig startfunktionär besluta om att förkorta startmellanrummet. Start kan ske mellan 08.30 och 13.30. Tidtagningen börjar då deltagaren startstämplar.

Syftet med förändringen är att frigöra tiden deltagare får köa när många vill starta, vanligen mellan kl 10.30 och 11.30. Du kan då istället för att stå still i en kö tex peppa en kompis, njuta av vildmarken eller värma upp.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision