O-Ringenstadens camping tar form

Den 11 juli publiceras campingfördelningen och på onsdag den 19 juli klockan 12.00 slår vi upp portarna till O-Ringenstadens camping.

O-Ringenstadens camping är en helt egen provisorisk stad som har planerats och förberetts under flera års tid. Campingområdet breder ut sig på och runt omkring Arvika flygplats landningsbana, med O-Ringentorget som det självklara centrumet.

Gemenskapen är en viktig anledning till att ungefär hälften av O-Ringens deltagare väljer att bo på campingen. Med det kompakta upplägget ger årets O-Ringenstad alla möjligheter till gemenskap både inom och mellan alla klubbar och deltagare. Alla campingplatser ryms inom en radie på 750 meter och ingen plats ligger längre än 1 000 meter från O-Ringentorget.

Camping översikt Värmland

Campingen är indelad i fem olika områden (A-E). På dessa områden finns tre kiosker och sju hygienstationer utplacerade, där du som campinggäst har tillgång till vattentoaletter, tvätt- och diskrännor. En av hygienstationerna har också dusch. O-Ringenstadens busshållplats ligger strax öster om campingområdena.

Campingfördelning

Preliminär campingfördelning kommer att publiceras på oringen.se tisdag 11 juli, där fördelningen sker efter klubb, distrikt och land. Platser med och utan el ligger på separata ställen. Det betyder att de som har bokat elplatser inte kommer att stå tillsammans med klubbmedlemmar som inte har bokat elplats, däremot görs den interna fördelningen inom elplatserna klubb/distrikt/landsvis. För att vara säker på att få tillgång till avsedda eluttag, ta med en skarvsladd på 25 meter.

Bokning av campingplats efter 1 juni ger ingen garanti att få stå tillsammans med sin klubb.

Sammanlagt finns 2 400 campingrutor, varav 600 har tillgång till el. Med några veckor kvar till öppningsdatum är nära 2 100 av platserna bokade.

Underlag på campingen

Samtliga platser som fördelats den 11 juli har gräs eller åkermark som underlag. Vid ytterligare bokningar kan det bli aktuellt med asfaltsunderlag, tänk då på att det inte är tillåtet att borra, spika eller göra annan bestående inverkan på landningsbanans asfalt.

In- och utcheckning

Vägvisning till O-Ringenstaden finns längs väg 61 vid Arvikas östra infart och från Gaterondellen i Arvika (korsningen väg 175 och väg 61). Se till att du känner till numret på din tilldelade campingruta inför din ankomst, campingfördelnigen presenteras senast tisdag 11 juli. Vet du vilken campingruta du har så kan du enkelt följa trafikskyltarna till ditt område (A-E) och därifrån följa skyltningen ända fram till din ruta. En fördel är också att trafiken kommer att flyta smidigare om du vet vart du ska åka.

Första möjliga ankomst är onsdag 19 juli klockan 12.00 och campingområdet stänger lördag 29 juli klockan 12.00. Du har rätt att nyttja din campingplats under den period som du har bokat. Utcheckningstid på avresedagen är alltid kl 12.00.

Välkommen till O-Ringenstadens camping!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision