O-Ringen Sälen 2016 genererade 8,4 miljoner till svensk orientering

O-Ringens årsredovisning 2016 visar på fortsatt stort bidrag till svensk orientering.

Arena Högfjällshotellet

Beloppet fördelade sig med 5,5 miljoner kr till funktionärsföreningarna i Dalarna, 2,7 miljoner kr till svenska orienteringsförbundet och 0,2 Mkr till bolaget. Under 2015 och 2016 har O-Ringen AB i genomsnitt fördelat 8,1 miljoner kr per år.

”Sättet vi nu organiserar O-Ringen på med fast och lokal organisation har fungerat bra och under två år har det givit en stabil avkastning till svensk orientering” säger Henrik Boström, VD O-Ringen AB. Han fortsätter ”Under året har bolaget även utvecklat arrangemanget för framtiden genom en betydande investering i en ny bokningsportal, ett nödvändigt drag för att möta vad deltagarna efterfrågar av oss som arrangör.”

Portalen används för första gången i och med O-Ringen Värmland 2017.

Antalet deltagare ökar

O‑Ringen är ett av Sveriges största idrottsevenemang och har de senaste åren påvisat en positiv del-tagartrend. Under de senaste tio åren har O‑Ringen haft ca 18 200 deltagare i genomsnitt per år. Motsvarande antal de senaste fem åren är 19 900 deltagare.

Deltagarutveckling

De senaste tio åren (2007-2016) har deltagargenomsnittet över tio år stigit med ca 4 700 deltagare vilket motsvarar ca 34 %. Under 2016 var tillväxten 6 %. Fortsätter tillväxten i samma takt kommande år så kommer O‑Ringens deltagargenomsnitt över tio år att nå över 20 000 deltagare vid 2021.

Nöjda deltagare med en positiv inställning till O-Ringen

Deltagarna på O-Ringen är väldigt nöjda med arrangemanget vilket är en viktig faktor för arrangemangets attraktivitet och fortlevnad. De sista två åren har helhetsintrycket lyfts, främst till följd av bättrade betyg från deltagarna gällande O-Ringens arrangemang och organisation.

Nöjdhet deltagare

På bolagsstämman valdes Jenny Tirén Berg in som ny ledarmot i styrelsen. Christer Grunder utsågs på samma stämma till lekmannarevisor.

Hela O-Ringens årsredovisning för 2016 hittar du här. Länk till annan webbplats.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision