Varierad terräng på sista etappen av MtbO

Mtb-orienterarna kommer i år att gå i mål på samma arena som fotorienterarna, men själva tävlingsområdet är ett annat och ligger lite närmare Arvika. Terrängen har varierad kupering med skiftande framkomlighet på stigarna.

Inledningen på sista dagens långdistans med jaktstart är i utkanten av Arvika och mycket stigrik. Relativt snart kommer banorna in i en mer storkuperad terräng där det är stor variation på stigarnas framkomlighet. Vägvalen är avgörande och sträckorna kan vara långa på den stora kartan. Sista delen går genom kulturmark och avslutas sedan på motorstadion parallellt med spurten på fotorienteringen. Ett värdigt avslut på en full MtbO-vecka!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision