Banläggningen är i full gång

Banläggningen för de olika etapperna har pågått en tid. Många timmar och möten har det blivit så här långt men en hel del arbete återstår.

Banläggningen är en minst sagt viktig byggsten i O-Ringenarrangemanget. Övergripande ansvar för banläggningsarbetet har Lennart Strandberg. 
Han har haft löpande möten sedan i höstas för att se till att arbetet fortlöper som det ska och att samordningen mellan etapperna blir bra.

Banläggare för tävlingarnas enda medeldistans, tredje etappen som går i Backsjö, är Robert Niederbach.
Robert har en hel del på sitt CV som banläggare med massor av nationella tävlingar, flera DM, SM och inte minst förra gången O-Ringen gästade Örnsköldsvik 1994. Robert var då banläggare för sista etappen som den gången gick i samma marker där de två första etapperna kommer att avgöras 2018. För övrigt ett område där han är uppvuxen och har lagt många timmars träning under sin aktiva karriär.
Dessutom har Robert genom åren varit med och ritat ett antal av de kartor som finns runt om i kommunen.
M a o har han en gedigen erfarenhet av Höga Kustenterrängen.

Vi fick några ord med Robert om hur arbetet med banläggningen fortlöper.

Hur långt har du kommit i banläggningsarbetet?
- Jag, och även några av mina banläggarkollegor har redan lagt en första version av alla banor så jag tycker vi ligger bra till tidsmässigt.

Vad har varit den största utmaningen med att lägga
medeldistansen i Backsjö?

- Etappen avgörs på två från varandra separerade områden.
För äldre huvudklasserna är det område som används alldeles utmärkt för en medeldistans, vilket medfört att banläggningsuppgiften varit tacksam. Detsamma gäller det andra området som främst används för ungdomsbanorna och motionsklasserna.
Den största utmaningen har varit att lägga de längre och svårare motionsbanorna på detta relativt begränsade område.

Vad kan löparna förvänta sig av den tredje etappen?
- Med hänsyn till att första och andra etappen kommer att innebära tuff kupering för många har jag valt att lägga banor som inte är så fysiskt utmanande.
Terrängen är i huvudsak väldigt öppen och lättframkomlig.
Trots att de äldre huvudklasserna knappast kommer att springa någonting på stig eller väg kommer kilometertiderna att kunna bli mycket låga.

Du var banläggare även 1994 förra gången det begav sig här uppe.
Är det någon skillnad med banläggningsjobbet idag jämfört med då?
- Det banläggarstöd som nu finns samt det material och instruktioner som O-ringen AB tillhandahåller underlättar ju en hel del. 
Den fasta organisationen i O-ringen AB är en mycket positiv sak i sig men det gör samtidigt det att man som banläggare inte har riktigt samma möjligheter att hitta egna lösningar.
När jag tog på mig sysslan var det tänkt att jag skulle lägga banor i Vitsjöområdet (Arena Domsjö) där jag var banläggare för sista etappen 1994. Idén att använda samma banor som 1994 dök då upp.
Detta skulle ha varit skoj och fullt möjligt då terrängen är relativt opåverkad och löparna blivit ett antal år äldre och nu springer i andra klasser.
Vad jag vet har sådan återanvändning inte tidigare förekommit i O-ringens historia. Innan idén hann förverkligas blev jag dock banläggare på ett annat område. Sannolikt kommer de som nu lägger banorna i Vitsjöområdet inte att satsa på en sådan "återvinning".

Lycka till med det fortsatta arbetet.
- Tack så mycket. 

Banläggarna verkar som sagt ligga bra till i sitt arbete men massor av timmar återstår. Vi får anledning att återkomma till banläggarna längre fram. 


Robert Niederbach

Robert Niederbach jobbar med medeldistansbanorna på Backsjöområdet

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision