Tekniska stigar på etapp 4 i MtbO

Fjärde etappen i MtbO går på Frykstahöjden utanför Kil och har samma målområde som etapp 3 men börjar i ett annat större skogsområde som heter Lökeneskogen.

Arenan för den här medeldistansen består av ett måttlig kuperat skogsområde med relativt glest stignät. Här är en del stigar ibland lite trixiga och det kan löna sig att köra stora omvägar runt på skogsvägar. Avslutningen är mycket stigrik och det är inte avgjort förrän alla kontroller är tagna.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision