O-Ringen Sälen 2016 överträffade den ekonomiska succén i Borås

Vi har tidigare presenterat att deltagarna tyckte att O-Ringen Sälen 2016 var en succé och helt i paritet med 2015 års arrangemang i Borås. Nu pekar prognosen på att arrangemanget även verkar bli en ekonomisk framgång!

Arena Högfjällshotellet

Bäst gick det för de 14 funktionärsföreningarna i Dalarna som tillsammans får dela på 5,6 miljoner kronor:

- Det känns som en dröm att vår målsättning om bra tävlingar och gott ekonomiskt utfall både för funktionärsföreningarna och för regionen har gått i uppfyllelse, säger Jimmy Birklin, generalsekreterare för O-Ringen Sälen 2016, som i sammanhanget också vill lyfta fram de 140 miljoner kronorna i turistekonomisk omsättning som tillföll regionen.

Resultatet för O-Ringen AB blev 0,3 miljoner kronor efter det att Svenska orienteringsförbundet (SOFT) fått 2,7 miljoner kronor i licensavgift och funktionärsföreningarna fått sin ersättning för utfört arbete på 5,6 miljoner kronor.

- Det känns fantastiskt roligt att vi kan summera O-Ringen Sälen 2016 med nöjda deltagare och med ett gott ekonomiskt utfall, säger O-Ringen AB:s VD Henrik Boström.

O-Ringen AB har målsättningen att under 2015-2019 årligen kunna ersätta funktionärsföreningarna med ca 4,5 miljoner kronor för nedlagt arbete, betala SOFT ca 2 miljoner kronor i licensavgift och därutöver kunna behålla ca 1 miljon kronor i resultat för utveckling av arrangemanget. Totalt ca 7,5 miljoner kronor i ”belopp att dela på”.

- Det känns bra inför framtiden att vi har en modell för O-Ringen som de två senaste åren klarat målsättningen. Nu återstår arbetet att säkerställa detta även 2017-2019, säger Henrik Boström.

O-Ringen AB jobbar även med att effektivisera genomförandet för funktionärsföreningarna. En förändring som är tänkt att ske gradvis fram till och med O-Ringen Uppsala 2020.

- Vår målsättning är att dagens ca 75 000 ideella timmar per år är nere på 50 000 timmar från 2020. Och det med bibehållen ersättning till funktionärsföreningarna, avslutar Henrik Boström.

Ett slutgiltigt ekonomiskt resultat kommer i och med bolagsstämman i mars 2017.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision