Spektakulära, branta åsar ger utmanande vägval och fina vyer på etapp 3

Etapp 3 avgörs vid Arena Boda. Arenan ligger i byn Boda eller Järnskogsboda som den ibland också kallas, ca 3 kilometer nordost om Koppom. Både etapp 3 och 4 kommer att avgöras, på och runt, det mäktiga skogsområdet som lokalt kallas för Bodafjället.

Skogsbild etapp 3

Värmländsk storskog

Hur ser terrängen ut för etapp 3 och vad kan orienterarna vänta sig?
– Jag har dragit upp starterna som är högt belägna på en höjd. Och till att börja med har flertalet av banorna en relativ flack terräng med varierande tall- och granskog, med inslag av mossar, berättar Joakim Mellqvist, banläggare på etapp 3.
– De längre sträckorna kommer att få en starkare kupering med rejäla branter där vägval kommer att vara avgörande.

Är det en teknisk etapp eller mer fysisk utmanande?
– Den här etappen kommer att vara fysisk, så även om jag har flyttat upp starterna så kommer undervegetationen med blåbärsriset och mossar att suga bra i benen, säger Joakim.
– Terrängen är stigfattig och inte så detaljrik på det flackare partiet med mossar, för att sedan komma in i sluttningar med hög detaljrikedom. Så visst kommer det också bli en teknisk utmaning.
– Avslutningarna på banorna övergår i mer snabblöpt terräng med inslag av kulturmark och gärden, där även ungdomsbanorna håller till.

Vad ska man tänka på när man springer etapp 3?
– Etappen är verkligen varierande och krävande både fysiskt och tekniskt, god och noggrann kartkontakt är ett bra tips. Men så är det ju alltid.

Etapperna i Boda bjuder verkligen på vacker Värmländsk vildmark med fantastisk utsikt på höjderna, för de som lyfter blicken och ser sig omkring.

Är det en typisk Värmländsk etapp?
– Javisst! Värmland ser så olika ut i terrängen, men den är typisk för området i Västra Värmland och etapperna i Boda bjuder verkligen på vacker Värmländsk vildmark med fantastisk utsikt på höjderna, för de som lyfter blicken och ser sig omkring.

Har du några tips som man kan träna lite extra på för att klara av den etappen på ett bra sätt?
– En bra grundfysik så klart, men också en del kurvbildsträning är nog bra med tanke på att både etapp 3 och 4 går på och runt Bodafjället med en del branter och sluttningar, avslutar Joakim Mellqvist.

Läs mer om etapp 3 här.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision