Nu adderar vi färdiga paket för Motion och Challenge inom Eget upplägg

Sedan vi presenterade Eget upplägg och förändringarna inom Motion, Challenge och 2/3 days har vi fått in en del reaktioner, direkt och via undersökningar. Vi har med den kunskapen utvecklat Eget upplägg för passa både de som vill välja banor och motstånd fritt och de som vill ha en tävling som Motion och Challenge.

Löpare in mot mål

Eget upplägg har skapats för att vi inom motionsklassen varje år får in många önskemål om att banorna borde vara längre, kortare, lättare eller svårare. Lägg där till att ungefär hälften av deltagarna i Challenge, 2-dagars/3-dagars och motionsklasserna enligt vår deltagarundersökning vill ha en uppdelning på kön och ålder medan den andra hälften önskar tävla med dem på samma nivå, obundet kön och ålder.

Vi vill i första hand inte lägga till ytterligare banor/klasser till de många som redan finns. På O-Ringen Värmland 2017 ökar vi istället valfriheten genom att ta bort köns- och ålderslåsningen på motionsbanorna och låter resultatlistan bli verktyget där deltagaren kan filtrera resultaten efter dessa parametrar, exempelvis på ”damer 40-44 år”. Vi kallar konceptet Eget upplägg och det ersätter tävlingarna Challenge, 2/3 days och motionsklasserna.

I vår strävan att nå 100 % nöjda deltagare erbjuder vi nu ett antal färdiga paket av banor inom Eget upplägg, vigda för deltagare av visst kön och ålder. De färdiga paketen styr in deltagare som vill tävla ålders- och könsindelat till en och samma uppsättning banor. De paketerade banorna motsvarar tidigare års motionsklasser och Challenge i svårighetsgrad och längd, t ex ”D40M” eller "Ch5H"

Här hittar och bokar du de färdiga paketen.

I Eget upplägg kan du alltså välja ett färdigt paket (över fem etapper) eller så väljer du fritt bana per etapp, antingen över alla fem etapperna eller över de sista tre etapperna. På alla etapper gäller fri starttid.

Under O-Ringenveckan kommer resultatlistan visa etapp- och totalresultat samt den kommer utöver ålder och kön, även att kunna filtreras på bana, paket, etapp och klubb. Inför arrangemanget kommer vi introducera möjligheten att fritt tagga en anmälan och att filtrera resultatlistan därefter. Det öppnar upp för att kompisgäng ska kunna jämföra sig mot varandra, som en egen tävling i tävlingen.

Här läser du mer och bokar Eget upplägg.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision