Upplevelserikt PreO 2017

Rudi Olvenmyr från OK Tyr är ansvarig för Precionsorienteringstävlingarna vid O-Ringen i Värmland. Han är relativt ny inom PreO men har skaffat sig mycket erfarenhet på kort tid. Erfarenhet har tar med sig in i O-Ringenarbetet.

Rudi Olvenmyr PreO-ansvarig

Rudi Olvenmyr, PreO-ansvarig O-Ringen Värmland 2017.

– Jag började med orientering i 13-årsåldern som medlem i FK Vittus i Karlskrona och har upplevt utvecklingen från dåtidens backstreckskartor till dagens digitala kartor. Även i jobbet som lantmätare har jag haft daglig kontakt med kartor, alltifrån historiska kartor till moderna förrättningskartor. Mitt kartintresse är alltså stort, berättar Rudi Olvenmyr.

– PreO började jag med 2011 och har deltagit vid cirka 200 tävlingar runt omkring i Norden. Som en av fem aktiva Precisionsorienterare i Värmland kändes det naturligt att ställa upp som tävlingsledare för PreO vid O-Ringen 2017.

Fem arenor

Det är 20 år sedan det senast arrangerades en PreO-tävling i Värmland, faktiskt i samband med O-Ringen 1996. Då avverkades PreO-etapperna i Karlstad med omnejd. Arvika är på alla sätt en jungfrulig trakt för precisionsorientering med ny terräng och nya bantyper. Och mycket variation blir det berättar Rudi;

– Tävlingsområdena är bestämda sedan länge. Det blir fem PreO-arenor helt skilda från övriga grenars arenor. Arenorna ligger på bekvämt cykelavstånd från O-Ringenstaden. Tävlingsterrängen kommer att variera från parkmark till skogsmark, och banornas karaktär pendlar mellan lång- och kortdistans.

– Tävlingskartorna kommer att utgöras av både vanliga orienteringskartor och sprintkartor. Det gäller alltså att behärska olika typer av terräng, banor och kartor.

Fina omgivningar

Omgivningarna utgörs av ett inspirerande natur- och kulturlandskap. Utbudet av intressanta sevärdheter är stort och varierat. Och precisionsorienterarna kommer att få tid att njuta av båda natur och kultur.

– PreO-arrangemanget kommer att vara osedvanligt kompakt i Arvika, menar Rudi. Det blir korta avstånd mellan PreO-arenor, O-Ringenstaden och Arvika centrum. Restiderna blir därmed korta och det blir mer tid för andra aktiviteter.

Extern hjälp

Precisionsorientering är ingen etablerad tävlingsgren i Värmland men under senare år har en liten grupp av aktiva utövare växt fram. Det blir dessa fem aktiva som kommer att utgöra kärnan i arrangemangsteamet, som sedan kommer utökas med övriga funktionärer. Men just banläggningskompetens har man valt att hämta utifrån.

– Som banläggare har vi anlitat Nils-Olov Andersson från OK Rodhen. Han är en mycket erfaren banläggare som bland annat ansvarade för banorna vid O-Ringen 2013 i Boden, säger Rudi.

– Banläggningen påbörjades under sommaren som gick. Sedan har arbetet med att utse övriga funktionärer dragit igång.

Hoppas på utländska deltagare

Rudi berättar vidare att det blir en PreO-konferens under O-Ringenveckan och att det finns förhoppningar om många utländska deltagare.

– Bland annat hoppas vi att alla norska PreO-aktiva kommer till Arvika, det ligger ju så nära, berättar Rudi. För den som ännu inte har provat på precisionsorientering blir det självklart möjlighet till det på aktivitetsdagen. Arenan ligger inte långt ifrån O-Ringen staden så här finns alla möjligheter.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision