Nu storsatsar vi på tävlingsupplevelsen!

Grunden för ett lyckat O-Ringen är hög kvalité på terräng, kartor och banor. O-Ringen ska erbjuda den mest intressanta terrängen regionen har att erbjuda, de bästa kartritarna som går att få tag i och banläggare som lägger banor som bjuder på det lilla extra. - Här storsatsar O-Ringen de kommande åren, berättar Henrik Boström, VD O-Ringen AB.

Skjutsbol

O-Ringen har en positiv deltagartrend. De senaste tio åren (2006-2015) har deltagargenomsnittet över tio år stigit med cirka 27 %. Fortsätter den tillväxten så kommer O-Ringen att nå omkring 18 000 deltagare i genomsnitt över tio år från och med 2019. O-Ringen har samtidigt genomgått en del förändringar:

• Färre bor på campingen. Andelen deltagare som väljer att bo på O-Ringenstadens camping har minskat och är idag ca 55 %

• Friheten att ta bilen. Förbudet att ta bilen från O-Ringenstadens camping har tagits bort

Antalet bilresenärer har börjat inkräkta på tävlingsupplevelsen

Den ökade valfriheten av transportsätt och det mer utspridda boendet har lett till att allt fler tar bilen till arenorna. För att möta de ökade kraven på parkeringsytor intill arenorna och inte minst belastningen på vägnätet har vi tvingats till kompromisser och inskränkningar på tävlingarna.

Inte sällan med långa avstånd till start och/eller transportsträckor på slutet av banorna som följd. Ibland har inte ens de bästa terrängområdena (!) kunnat användas. En ohållbar utveckling för O-Ringen.

På slutet har vi bromsat utvecklingen genom att höja parkeringsavgifterna. Men här är smärtgränsen nådd. I Borås kostade det 180 kr/dag att parkera. Att gå längre åt det hållet är ohållbart, i synnerhet när cirkaa 45 % av deltagarna bor utspridda i regionen och därmed saknar realistiska möjlighet att ta bussarna från O-Ringenstaden.

Henrik Boström

Henrik Boström, VD, O-Ringen AB.

Vi ska ha den bästa terrängen och de bästa banorna

Vi vill erbjuda förstklassig orientering hela vägen fram till sista kontrollen och den bästa möjliga terrängen regionen har att erbjuda. För att kunna erbjuda det inför vi från och med O-Ringen Värmland 2017 satellitparkeringar runt arenorna med shuttlebussar. Det gör att vi i högre grad kan placera arenorna på platser där den sportsliga tävlingsupplevelsen maximeras.

Vi vill erbjuda förstklassig orientering hela vägen fram till sista kontrollen och den bästa möjliga terrängen regionen har att erbjuda.

Målet är smidiga transporter utan köer och korta gångavstånd

Alla gångavstånd ska vara korta; från/till bussarna, arenan och starterna. Köbildningar och administration minskas genom att ta bort köp av parkerings- och bussbiljetter och istället inkludera dessa avgifter i anmälningsavgiften.

Deltagare, medföljare och publik kan parkera vid O-Ringenstaden eller satellitparkeringarna och där direkt kliva på bussarna. Utöver satellitparkeringarna kommer ett begränsat antal parkeringsplatser att erbjudas vid arenorna. Dessa kommer att vara till för handikapp, press, vip m.m. och för övriga mot en extra avgift och enligt principen ”först till kvarn”.

Med denna utveckling kan O-Ringen, världens största orienteringsäventyr, fortsätta vara en förstklassig tävling även när intresset för vår sport och O-Ringen växt ytterligare. Målet är att varje år kunna erbjuda fantastiska tävlingar utan kompromisser.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision