Davids etapptips

Förbered dig inför Sälen i sommar. Här följer David Anderssons experttips inför de fem etapperna under O-Ringen.

etapp 1

Etapp 1
Lyft blicken! Försök att utnyttja det öppna landskapet genom att hitta tydliga föremål långt fram på din sträcka. Var noga med att stämma av att du gjort en korrekt tolkning av föremålen en extra gång. Avståndsbedömningen kan upplevas som svårare i det öppna fjällandskapet än i skogsområdena.

etapp 2

Etapp 2
Fjällsluttningarna! Kanske det mest spektakulära och utmanande inslaget för dig som vill springa prickfritt under en O-Ringenvecka. Här gäller det att få en känsla för hur kartritaren bedömer växtligheten från kalfjäll till skogsparti med ett fjällbjörksparti som ofta skiljer dessa åt. Hinner du ut på en träningskarta i Sälen innan din O-Ringenstart är detta troligtvis det du bör prioritera att förstå dig på.

etapp 3

Etapp 3
Håll höjden! Ekvidistansen på Sälenkartorna är 5 meter och det är nästan alltid just fem höjdmeter mellan kurvorna. Därför bör du vara extra noga att du inte klättrar eller tappar höjd i onödan. Använd gärna de tjockare höjdkurvorna (var 5:e kurva) för att enkelt åskådliggöra hur mycket du skall upp eller ner.

etapp 4

Etapp 4
Ledkryssen! Vissa stigar syns på långt håll då de märks upp av ledkryss. Kom ihåg att långt ifrån alla stigar på fjället är leder och var också medveten att det kan förekomma ledkryss i terrängen som inte nödvändigtvis är markerat som en stig på kartan. Inte minst genom myrmarker går många vinterleder som inte redovisas som stig på din tävlingskarta.

etapp 5

Etapp 5
Mossarna! I stora delar av Sverige (och även Europa) är myrmarker långsamma och något du kanske undviker när du planerar din sträcka. I fjällterrängen kan myrarna ofta vara snabblöpta. Självklart spelar sommarens väderförhållanden in för underlaget, men i medlut kan du här notera en av banans snabbaste kilometertider.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision