Genomgång av sten på fjället

Fjällexperten Roger Larsson beskriver hur stenar redovisas och kan användas när du orienterar i fjällen.

Stenig mark O-Ringen Sälen Fjällexperten

Här och där, såväl i skogen som på kalfjället finns det små svarta prickar, både enskilt och tillsammans. Det är stenig mark. Desto tätare och fler svarta prickar som redovisas, desto besvärligare är det att ta sig fram över dessa stenområden. Det finns också rätt karaktäristiska långt utdragna stensamlingar av mindre sten, som är lätta att forcera och som kan vara riktigt bra avläsningspunkter. Sälenfjällen är generellt befriat från några större mängder sten. Därför och framför allt på fjället finns en del mycket små stenar inritade som dock är väldigt tydliga i terrängen. Som jag tidigare skrivit tror jag att dessa få och små stenar kommer att användas som bra inläsningspunkter och rädda många deltagare från större bommar.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision