I gränslandet mellan vitt och gult kan du hitta svårforcerad fjällbjörk

Fjällexperten Roger Larsson beskriver övergången från skog till fjäll.

Vitt till gult O-Ringen Sälen Fjällexperten

I gränslandet mellan gult och vitt och därefter upp i det gula, kommer det att dyka upp stående gröna streck och det betyder att där finns markvegetation. I fallet fjäll är den vegetationen mycket besvärlig, det vill säga i form av fjällbjörk. När du kommit upp på fjället kommer du att hitta små gröna prickar i den gula redovisningen, detta är en liten samling små granar, eller möjligen en i sammanhanget aningens större och vidare singelgran, vilka blir väldigt tydliga i det öppna landskapet och är mycket bra som riktningsvisare eller till och med sista säkrapunkter.

Hur man bör tänka i terräng med fjällbjörk finns mer att läsa om i Lena & Williams träningsskola del 4

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision