Övergången mellan skog och öppen mark kan vara svår att tyda

Fjällexperten Roger Larsson beskriver övergången i vegetationen. Från vitt till fjällets gula redovisning.

Spridd vegetation O-Ringen Sälen Fjällexperten 

Vid övergången från vit skog till det rena kalfjället (gult på kartan), kan det vara svårt att på plats se var gränserna mellan dessa redovisningar ligger. Detta beroende på att övergången kan vara diffus med mellanliggande sakta utglesande skog och partier med fjällbjörk. När ska kartritaren börja redovisa gult på kartan? När utglesningen övergår till fjällbjörk, kommer du uppleva terrängen som öppnare. Du kommer in i karttecknet öppen mark med spridd vegetation (ljusgult med vita prickar). Där utglesningen övergått till att det i stort sett inte finns mer än enstaka träd kvar, blir tecknet öppen mark (ljusgult). Som löpare kan det följaktligen vara svårt att se var gränsen för det gula börjar. Därför ska du inte använda gränsen för karttecknet som du gör i normal skog, utan mer för att uppfatta att ett föremål eller en kontroll ligger i ett öppnare parti, som är redovisat med gult. Således är färgredovisningen inga sista säkra punkter att utgå ifrån.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision