Lena & Williams träningsskola del 4, sista delen, och Karls väg till O-Ringen

Lena & William går igenom terrängskiftningen mellan de öppna kalfjället och sluttningarna. Karl får sina sista tips inför O-Ringen.

Vegitationsskiftningar violett O-Ringen Sälen

I denna del av träningsskolan, tänkte vi ta upp lite om de luriga terrängskiftningarna från det öppna fjället ner mot de detaljfattiga sluttningarna. På kartan är detta när det går från gult till halvöppet gult och så småningom vitt, ibland även med grönraster insprängt lite här och där.

Roger Larsson, ”Sälenexperten”, har tangerat ämnet en del i flera nummer av O-Ringentidningen och påpekat att gränsen mellan skog och kalfjäll kan upplevas diffus/otydlig.

Läs hela del 4 här 

När vi stämmer av läget med Karl efter vintern så är det riktigt roligt att höra att han är nöjd med vintern och känner att han ligger i fas med sin plan för det långsiktiga målet med O-Ringen i Sälen. Nu får han några sisita tips av Lena & William.

Läs mer om Karl här

 


Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision