Avtal klart för att säkra upp effektiva transport med buss under O-Ringen Sälen

Under sommarens orienteringsäventyr i Sälen kommer busstransporter vara extra viktig när det inte kommer vara tillåtet att köra bil till huvudarenorna. O-Ringen AB har i en upphandling tecknat ett avtal med Swebus som kommer köra bussarna och hjälpa till med ett effektivt upplägg.

Swebuss

Busstransporterna kring arrangemanget kommer att bli extra omfattande i år när deltagare och åskådare inte kommer tillåtas att parkera med bil vid huvudarenorna. Alla hänvisas istället till busstransporter från Hundfjället, Kläppen, Högfjällshotellet och Lindvallen. Bilparkeringar i anslutning till busshållplatserna kommer att finnas, men om många som bor i närområdet väljer att ta bilen kommer det att innebära långa gångavstånd. Bor du på gång‑ eller cykelavstånd från en busshållplats, låt bilen stå hemma om du har möjlighet. Det kommer att bidra till smidigare resor både för dig själv och för andra.

O-Ringen AB har gjort en upphandling av tjänsten busstransport och den leverantör som bäst svarade upp till våra behov var Swebus.

- De har både storleken och erfarenheten för att klara utmaningen att förflytta alla deltagare och åskådare under ett O-Ringen, säger Jan Troeng, Tävlingschef på O-Ringen.

I kommande nummer av O-Ringentidningen, i programmbladet och här på oringen.se kommer du kunna läsa mer om hur du tar dig med buss mellan ditt boende och de olika huvudarenorna. Till arenorna för Pre-O och MTB-O kommer det dock inte gå några bussar utan där åker du med egen bil.


Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision