Detta väntar på etapp 2 – Tranemoetappen

Andra etappen välkomnar med en helt annan terrängtyp. Här är höjdkurvorna mer runda i sin utformning och detaljrikedomen är generellt mindre.

Skogsmark med ett rikt förgrenat skogsbilsnät men i övrigt få stigar utom närmast arenan. Drivningsvägar förekommer i mindre omfattning. I området finns två stora sankmarker. Sten förekommer i liten utsträckning utom i några få områden.

Närmast arenan måttlig till svag kupering i övrigt stark. Kurvbilden är ganska detaljfattig även där det är brant. I vissa sluttningar finns det många större och mindre branter.

Skogen består mestadels av gran med ettvisst inslag av tall. Skogen har varierande ålder, allt från ungskog till riktig gammelskog. De vita områdena på kartan är i allmänhet väldigt lättlöpta och har god till mycket god sikt. Framkomligheten är god.

De mörkare gröna områdena är rejält täta och sätter ner löphastigheten avsevärt. De ljusgröna områdena är fullt orienteringsbara dock med nedsatt hastighet. De större sankmarkerna är i allmänhet ganska lättlöpta. Hyggen utan stående grönt linjeraster är relativt lättlöpta.

Etapp- och arenainfo

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision