Banläggning med särskilda krav

Fösta etappen på O-Ringen i Borås har just startat, samtidigt är nästa års banläggare i full gång. Här delar Johan Hallgren från Bjursås med sig av sina tankar inför Sälen 2016.

Kartklipp etapp 4

För banläggarna på O-Ringen i Sälen 2016 är förutsättningarna speciella. Nu i sommar måste allt vara på plats, snön kommer tidigt och ligger kvar in i maj/juni. På etapp 4 är Johan Hallgren från Bjursås banläggare, han har varit i Sälen och rekat, här delar han med sig av sina tankar inför 2016.

- Banläggningen är i full gång och många kontrollmarkeringar är på plats. Det känns fascinerande att det om drygt ett år kommer att springa över 20000 orienterare på fjället när det igår var alldeles öde, berättar Johan och forsätter.
- Fjället på etapp 4 är väldigt fint och det kommer att gå snabbt. Eftersom sikten är bra blir utmaningen för mig som banläggare att hitta de svåra områdena och skapa banor som kräver att man kan växla tempo, från snabba förflyttningar till noggrann kontrolltagning. Området för etappen har flera toppar vilket gör att det finns flera fina sluttningar med luriga kontroller. Både sträckorna på skrå och uppför blir svåra. Sträckor som går utför ger bättre sikt men då är det lätt att springa för fort och så missar man i alla fall.

- Det är spännande att lägga banorna och det kommer att bli spännande nästa år, avslutar Johan, banläggare på etapp 4 i Sälen 2016.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision