Detta väntar på etapp 1 – Marketappen

Första etappen bjuder på långdistans i ett outnyttjat orienteringsområde med en tydlig vildmarkskänsla.

Skogsmark med inslag av sankmarker, nästan helt utan kulturmark. Stora områden är vildmarkslika, helt utan vägar och stigar. (Det går att dra en 3,5 km lång, rät linje som endast korsar en stig)

Dock finns ett stigrikt område med bl a ett elljusspår. Kuperingen är mestadels måttlig, men det finns både starkt kuperade höjder och svagt kuperade, splittrade, sankmarkspartier. Kurvbilden är överlag detaljrik till mycket detaljrik.

Vegetationen består av gran och tall. En hel del gammal skog, men också stora områden 30–50-årig skog. Mycket är gallrat med god sikt och framkomlighet, men det finns också områden med sämre sikt och något nedsatt framkomlighet. Visst inslag av hällmarker.

Det finns även mindre områden med tätare ungskog samt några få hyggen. Sammanfattningsvis finns det bra orienteringsterräng för alla kategorier. Det är stigrikt för ungdom och nybörjare, lättlöpt gammelskog för motionärer och de äldsta samt mycket omväxlande och tekniskt krävande terräng för de mest orienteringskunniga.

Etapp- och Arenainfo

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision