Vi tar pulsen på
O-Ringen Sälen 2016

På midsommarafton är det 400 dagar kvar till O-Ringen i Sälen, vi har tagit pulsen på arrangemanget.

Jimmy Birkling, Generalsekreterare för Sälen 2016, hur är läget inför arrangemanget?

Överlag känns det riktigt bra. Min känsla är att hela organisationen har klart för sig vad vi skall åstadkomma. Med några få undantag har vi tillsatt alla central och viktiga ansvarsposterna. Fasen vi nu mer och mer kommer in i är mer på detaljnivå och ofta kopplad till hur vi åstadkommer det vi beslutat. Organisationen och engagemanget växer för var dag och det ligger som sagt helt i fas med planen. Precis som för deltagarna är vår plan att funktionärerna skall vara i toppform under genomförandet. 

Hur har det gått med boendebokningen?

Över förväntan, här fanns en viss oro med tanke på att företeelsen att bo i stuga bara har erbjudits då O-Ringen arrangerades i Sälen 2008. Varken organisationen och gästerna har någon större erfarenhet och kunskap om processen. Vi trodde innan att det skulle vara fler som skulle få utmaningar att få sina förväntningar på boendet tillgodosedda. Utifrån den informationen vi fått från anläggningarna så fortlöper bokningarna i de allra flesta fall utan problem och där man inte direkt varit nöjd har man hittat en annan lösning. Vad vi har förstått så finns det mycket ledigt boende, framför allt om man kommer en bit bort från O-Ringentorget vid Lindvallen. Dessutom finns campingalternativet som går att börja boka under O-Ringen Borås 2015.

Vad jobbas det mest med just nu?

I närtid är det framför allt att lägga de sista pusselbitarna på inbjudan och sätta upp anmälningsfunktionen som skall vara igång i Borås. 

Den funktion som har mest aktivitet just nu är marknadsfunktionen som i samband med Borås trycker på startknappen för att starta det ”riktiga” marknadsföringsarbetet både nationellt och internationellt. Vi kommer under kommande år ha ett extra fokus på den internationella gästen. 

Vidare har organisationen planerat in att göra observationer i Borås. Fokus blir att studera, fånga in synpunkter och framför allt notera det vi vill utveckla för att det skall bli en än bättre upplevelse för deltagarna i Sälen. Vår syn är att det alltid finns saker som går att utveckla och vårt motto är att deltagare, medföljande m.fl. skall få uppleva ett dröm O-Ringen i Sälen.

Vilka utmaningar har ni?

Som alltid i stora evenemang är logistiken en utmaning och helt avgörande om upplevelsen som deltagare och publik skall bli positiv. Vi har lagt ner mycket tid och vi kommer fortsättningsvis att göra det för att allt skall flytta på. Andra utmaningar som vi måste hantera som inte syns utåt är kostnaderna. Kostnader kan lätt sticka iväg framför allt i stora organisationer. Inom varje område jobbar vi för att hitta kostnadseffektivaste åtgärd för en hållbarhet över tid och utan för den skull göra avkall på kvalitén. I övrigt har vi koll på det vi identifierat och inom flera områden har vi både plan A och plan B om det ena eller andra inte skulle falla på plats eller att det blir störningsmoment. 

Vad är på gång den närmaste tiden?

Slutföra fördelningen av föreningarnas uppgifter. Nu när vi till slut fått barmark i Sälen, det var en väldigt snörik vinter, så blir det en hel del praktiskt arbete i fält för bl.a banläggare, startchefer, arenans och torgets utformning etc. Vi har på oss fram till oktober med att vara klara med banläggningen, arena utformning och torgets utformning för sen kommer vintern och som det var i år så måste exempelvis kartorna gå i tryck när det fortfarande var mycket snö kvar. Vilket innebär att det inte går att göra några ändringar på banorna. 

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision