Sköna värmlands­arenor beslutade för 2017

Arbetet med att bestämma tävlingsarenorna för O-Ringen 2017 började strax efter att arrangemanget tilldelades Värmland i slutet på 2013. Nu är arbetet klart och det är 2 vackra byar i Arvika och Eda kommuner som kommer att ha värdskapet för de fyra första etapperna. Veckan avslutas sedan med sista etappen vid Westom motorbana alldeles i närheten av O-Ringenstaden vid Arvika flygfält.

Terrängbild Boda

Skogsbild Boda

Det är mycket man skall tänka på vid placering av en O-Ringenetapp. Det räcker inte med att bara ha en fin orienteringsterräng. O-Ringens tävlingsorganisation har under det senaste året analyserat och bedömt 8 möjliga arenaplatser i västra Värmland utifrån flera parametrar. Bland annat möjligheten till bra orientering för såväl ungdoms-, motionär- som elitorienterare, tillgängligheten och bra logistik, hänsyn till markägare, arrendatorer och jakträttsinnehavare och inte minst i vackra och attraktiva omgivningar.

–Vår genomgång av arenorna har varit riktigt roligt och det ger oss ett bra underlag för det vidare arbetet, säger Magnus Albinsson, Tävlingschef för O‑Ringen Värmland 2017.

–Vi har hittat arenor som ger mycket goda förutsättningar för det vi vill bjuda deltagarna på. Korta avstånd från t.ex. bussavsläpp och bilparkering kommer att göra det smidigt och bekvämt för deltagarna. Tillgång till nästan helt nya orienteringsområden som håller mycket hög klass, och på riktigt vackra platser dessutom. Vårt tema för O‑Ringenveckan är vilt och vackert och det lever alla 3 arenor upp till, avslutar Magnus.

Arena Skjutsbol

De två första etapperna av O-Ringen i Värmland 2017 kommer att avgöras på Arena Skjutsbol. Arenan ligger i byn med samma namn och ligger ca 3 km öster om Klässbol i Arvika kommun. Att Skjutsbol är en gammal by vet vi eftersom gårdsnamnet förekommer första gången år 1540 då gården infördes i jordaboken. Vid en inventering som gjordes 1985 fann man bland annat ruiner efter 20 torp, kvarn, husbehovssåg och linbastu. Första telefonen kom till Skjutsbol 1918 och elbelysning året därpå. (Källa ”Bygdeband” Sveriges Hembygdsförbund)

Deltagarna vid O-Ringen Värmland 2017 kommer möta en anrik Värmländsk by med skön utsikt över sjön Billingen. På byns inägor kommer deltagarna springa i mål precis i kanten av ett större skogsområde som på äldre orienteringskartor har benämnts Högerud. Skogsområdet sträcker sig från Skjutsbol i söder till Taserud i norr.

En långdistansetapp (Etapp 1) och en medeldistansetapp (Etapp 2) kommer att avgöras i Skjutsbol. Terrängen kännetecknas av fin värmländsk storskog på höjderna med insprängda gärden och stigar däremellan. På långdistansen kommer de längre banorna till största delen befinna sig uppe på höjderna med få stigar och vägar. Ungdomarna och motionärerna kommer att uppskatta de gamla stigarna, bäckarna och andra ledstänger i närheten av arenan.

Senast det var en större orienteringstävling i området var 1989 då stafetten i den Nordiska landskampen det året avgjordes här, så det här blir en helt ny upplevelse för de allra flesta deltagare.

Arena Boda

Etapp 3 och etapp 4 kommer att avgöras på Arena Boda cirka 3 kilometer nordost om Koppom i Eda kommun. Arenan ligger i byn Boda eller Järnskogsboda som den ibland kallas. Här har det bott människor i alla tider och byn nämns i skrift så tidigt som 1500-talet. Intill byn hittades ett förgyllt dräktspänne i silver och två hängsmycken i guld från medeltiden.

O-Ringendeltagarna kommer att springa i området Bodafjället som ligger direkt söder om byn. Detta mäktiga skogsområde sträcker sig över 300 m.ö.h och kommer bli en vild utmaning för löparna. Sluttningen mot byn består av tallbevuxna åsar med mycket blåbärsris och hög detaljrikedom. Mellan dessa åsar finns branta partier med mer svårgenomtränglig skog och porlande bäckar. Uppe på höjderna breder vidsträckta högmossar ut sig med snabblöpt skog och mer detaljfattig orientering.

Även i Boda kommer en etapp bestå av långdistansorientering (Etapp 3) och en medeldistans (Etapp 4). Medeldistansen kommer till största del bestå av utmanande sluttningsorientering.

På väg till start båda dagarna kommer löparna gå på den gamla järnvägsbanken efter Dal-Västra Värmlands järnväg (DVVJ). Fram till 1985 fanns det en järnvägshållplats i Boda.

Senaste kartan över området är från 1988 och här blir det återigen en ny upplevelse för deltagarna.

Arena Rackstad

Den sista etappen kommer att avgöras på Arena Rackstad. Arenan kommer att vara på eller i direkt anslutning till Westom motorbana på gångavstånd från O‑Ringenstaden som är belägen vid Arvika flygfält. Om alla planer går i lås kommer Arenan delvis bestå av motorklubben MK Team Westoms välskötta anläggning. Det kan bli så att den sista avgörande spurten i O-Ringen Värmland 2017 kommer att bli på motorbanans upploppsraka.

Terrängen den sista etappen kommer att vara mer varierande. De längre banorna kommer få uppleva Rackstadbergets branta sluttning för att sedan passera den alpina anläggningen Rackstadbacken och avsluta i en detaljrik terräng direkt öster om flygfältet. De kortare banorna utnyttjar stigar, bäckar och åkerkanter i det inte fullt så kuperade området närmast arenan. Ett område som passar bra för veckans avslutande jaktstarter, och inom bekvämt avstånd från O-Ringenstaden.

För ytterligare information kontakta:

Christina Gabrielsson, Generalsekreterare O-Ringen Värmland 2017
Tel. 070-638 13 43 christina.gabrielsson@oringen.se

Magnus Albinsson, Tävlingschef O-Ringen Värmland 2017
Tel. 070-540 49 91 magnus.albinsson@oringen.se

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision