Radio O-Ringen vallar rätt

Under O-Ringen i Sälen så har Radio O-Ringen lånat Falun-Borlänge SK:s vallabuss som bas för teknik och redaktion. Nu finns alla förutsättningar för att hitta rätt smorning för en hektisk radiovecka.

 De senaste åren har Radio O-Ringen haft ett par byggbaracker för att härbärgera teknik och redaktion. Detta år, i byggboomens tidevarv, så fanns inga byggbodar att finna för detta ändamål. Goda råd blev dyra....

Lösningen hittades i Borlänge och Falun-Borlänge SK:s vallabuss som nu står parkerad mellan Experium och Tävlingsexpeditionen. Vallabussen används vintertid av bl a Calle Halvarsson och Simon Andersson som ju åker för Falun-Borlänge SK men även det svenska landslaget.

-En perfekt lösning för både teknik och personal, säger Ola Fransson, teknik ansvarig för Radio O-Ringen. 

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision