Ny lokal frekvens

Det finns nu en lokal frekvens för Radio O-Ringen i O-Ringenstaden på Nordskogen i Borås, vilket är 107,8 MHz

Orsaken för den nya frekvensen är att huvudfrekvensen 98,4 MHz inte täcker O-Ringenstaden på ett tillfredställande sätt.
Radio O-Ringen hittar ni alltså på 94,8 MHz men i O-Ringenstaden fungerar 107,8 MHz bättre.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision