Uttagning D21E och H21E

Anmälan till D21E och H21E vid O-Ringen Värmland 2017 är öppen fram till och med fredag 21 juli klockan 12.00. 80 deltagare per klass tas ut.

En rangordningslista med 100 löpare, baserad på anmälningar och rankinglistor per 1 juli, publiceras den 7 juli. Rangordningslistan är en preliminär lista med syfte att presentera aktuellt läge.

En slutgiltig uttagningslista med 80 löpare, baserad på anmälningar fram till och med fredag 21 juli kl 12.00 och rankinglistor per 1 juli, publiceras den 22 juli. Vid samma tidpunkt publiceras också en reservlista med 20 löpare.

Rangordningslista 7 juli

Rangordningslistan publiceras den 7 juli och innefattar löpare som anmält sig fram till och med 1 juli. Listan innehåller 100 löpare och tas fram enligt följande:

  • Löpare från SOFT:s och IOF:s rankinglistor per den 1 juli rangordnas genom att plocka vartannat namn från IOF:s lista och vartannat från SOFT:s lista. EM-löpare exkluderas. IOF:s lista plockas först och därefter SOFT:s lista

Notera att rangordningslistan bara är en preliminär lista över ordningen bland de löpare som anmält sig fram till och med 1 juli. Slutgiltig uttagningslista tar hänsyn till samtliga anmälningar fram till och med 21 juli kl 12.00 och publiceras senast den 22 juli.

Uttagningslista 22 juli

Uttagningslistan publiceras senast den 22 juli och innehåller 80 löpare. Den baseras på samma principer som rangordningslistan, men innefattar löpare från det slutgiltiga anmälningsstoppet (fredag 21 juli kl 12.00). Uttagningslistan tas fram på samma sätt som rangordningslistan:

  • Löpare från SOFT:s och IOF:s rankinglistor per den 1 juli rangordnas genom att plocka vartannat namn från IOF:s lista och vartannat från SOFT:s lista. EM-löpare exkluderas. IOF:s lista plockas först och därefter SOFT:s lista. Listan fylls på upp till 75 löpare.
  • De sista 5 platserna fördelas av O-Ringens tävlingsledning, antingen som ”wild cards” eller enligt samma princip som under punkt 2.

En reservlista med 20 löpare, med samma rangordningsgrund som för uttagningslistan, publiceras samtidigt som uttagningslistan. Vid återbud från någon löpare på uttagningslistan tillsätts löpare från reservlistan. Återbud ska lämnas till elit@oringen.se senast 15.00 på lördag 22 juli. Vid återbud efter denna tidpunkt tillsätts inga reserver.

För att bli tillsatt från reservlistan krävs att den aktuella löparen har bekräftat intresset till elit@oringen.se senast 12.00 på lördag 22 juli. Notera att det är möjligt att bekräfta intresset även om man inte har blivit uttagen.

Löpare som inte blir uttagna i elitklass flyttas till DH21 Lång.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision