Extra information avlysning Elitsprint

Uppdaterad 18 juli

Korrigering av information i Programtidningen

I programtidningen är det felaktigt angivet att ”Om skäl finns, så är det tillåtet för deltagare att vistas i området till kl 13.30.”

Korrekt text ska vara ”Det är inte tillåtet för tävlande att vistas inom avlyst område enligt nedanstående kartbild från och med tisdag de 25 juli kl 10.00”.

Det är tillåtet att vistas i tävlingsområdet fram till tisdag 25/7 kl. 10:00, men inte att testa potentiella bansträckningar. Till det räknas t ex att provlöpa, provgå eller att aktivt på plats studera och analysera terrängen i det avlysta området.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision