OL Skjutsbol etapp 2

Andra utmaningen på O-Ringen-veckan karakteriseras av vacker naturupplevlese i detaljrik terräng

Arena:

Skjutsbol

Karta:

Festekullen

Distans:

Förkortad långdistans

Banläggare:

Ann Hyvönen och Jonas Bergenfur

Kartritare:

Per Bengtsson

Unikt för etappen:

Naturupplevelse i vacker och detaljrik terräng

Den andra etappen går öster om den första och domineras av fyra till fem större höjder. Uppe på dessa och långt ner i sluttningarna är det mycket god sikt och det växer en ståtlig tallskog med blåbärsris och fönsterlav inunder. På en av höjderna finns en större hällmark där bygdens folk samlades förr i tiden för dans och umgänge under fina sommarkvällar. Höjden heter Festekullen i folkmun och de flesta banorna söker sig upp på kullens vackra och detaljrika sluttning för en riktig orienteringsfest. Mellan de större höjderna finns ungskogsområden med begränsad sikt men det går fortfarande att hålla god fart genom de allra flesta områden.

Från start 2 till 5 börjar banorna i en flack sluttning uppför. En sån där sluttning som är ganska enkel så länge kartkontakten behålls, men också är ganska svår att läsa in sig på. Efter en passage över en grön dal vänder många banor i ett riktigt svårt och roligt område. Här är det lätt att bli stående en stund extra och bara beskåda den vidunderligt vackra storskogen. Har du tur ser du både tjäder och järpe som bor här. De längre banorna fortsätter över fler kullar och innehåller både kluriga vägvalssträckor och sluttningsorientering. Hemvägen är snabb, riktigt snabb. Ett par lite flackare höjder passeras och det känns förvånansvärt lättlöpt att styra på stigar, grönområden och kulturmark, trots att underlaget är lite stenbundet.

Kartklipp E2 2017

Banorna från start 6 till 8 håller sig mer i de lite flackare kullarna men kommer också upp i detaljrika områden. En del kontroller kan se lite anspråkslösa ut men det är lätt att missta sig på relativt släta sluttningarna. Det uråldriga stignätet kompletteras med ett par nygjorda stigar som tar de lite enklare banorna fint mellan och över kullarna.

Trots att etapp 2 är en förkortad långdistans har de flesta banor en eller flera lite längre vägvalssträckor där beslut måste fattas. Men den mesta tiden sparas genom att gå rakt i skärmen på de kluriga sluttningarna. Du har extra stor nytta av att hålla rak riktning i sluttningar (både uppför och nedför) och att finorientera noggrant där så krävs. Och tempoväxla så klart, där det bara är att ösa på! Har du inte så bråttom på denna etapp stannar du säkert till en stund extra i den fantastiskt sköna värmländska skogen.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision