MtbO Rackstad etapp 5

Mtb-orienterarna kommer i år att gå i mål på samma arena som fotorienterarna. Men själva tävlingsområdet är ett annat och ligger lite närmare Arvika. Terrängen har varierad kupering med skiftande framkomlighet på stigarna.

Inledningen på sista dagens långdistans med jaktstart är i utkanten av staden och mycket stigrik. Relativt snart kommer banorna in i en mer storkuperad terräng där det är stor variation på stigarnas framkomlighet. Vägvalen är avgörande även här och sträckorna kan vara långa på den stora kartan. Avslutningen går genom kulturmark och arenan är på en motorstadion parallellt med spurten på fotorienteringen. Ett värdigt avslut på en full MtbO-vecka!

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision