Transport och parkering

Under O-Ringen Värmland förväntar vi oss stora trafikflöden ut till tävlingarna. För att minska antalet fordon på vägarna rekommenderar vi de OL-deltagare som har möjlighet att ta bussen från O-Ringenstaden.

Etapp 1-4 för OL (Arena Skjutsbol och Arena Boda)

Smidig transport med buss till arenorna
Bor du på O-Ringenstadens camping, i närheten av Arvika eller passerar Arvika på väg från ditt boende ut till arenan, är det enklast och snabbast att åka buss från O-Ringenstaden. Busstransport ingår i anmälningsavgiften och publik/medföljare åker också utan avgift. Fri cykel- och bilparkering finns i nära anslutning till busspåstigningen vid O-Ringenstaden. Bussarna kör den kortaste vägen ut till arenorna och avstigning sker i direkt anslutning till målområdet.

Parkera bil vid arenan
Parkering kan ske till en låg kostnad, 20 kr per dag, och antalet platser är begränsat tilll 2800. Du behöver förköpa en parkeringsbiljett, om du inte har förköpt en parkeringsbiljett och kan visa upp den vid arenan, kommer en extra avgift om 150 kr att tas ut på plats. För att säkra smidig busstrafik kommer biltrafiken att ledas på andra vägar med en längre körsträcka till arenan. Avståndet från bilparkering till arena beräknas vara upp till 1 500 m.

Utifrån givna trafikförutsättningar kommer inga satellitparkeringar att erbjudas.

Etapp 5 OL och Etapp 5 MtbO (Arena Rackstad)

Tar du bil till Arena Rackstad har du två alternativ.

  • Blå parkering - Belägen ca 300 m från arenan och kostar från 170 kr. 1100 platser finns. Om du inte har förköpt en parkeringsbiljett till Blå parkering och kan visa upp den på plats, kommer en extra avgift om 150 kr att tas ut.
  • Röd parkering - Belägen 1000 - 2000 m från arenan och ingår i anmälningsavgiften.

Förköp till Blå parkering görs nedan.

Etapp 1-4 MtbO

Till MtbO-arenorna tar du dig med egen transport. Parkeringen är avgiftsfri.

Etapp 1-5 PreO

Till PreO-arenorna tar du dig med egen transport. Alla etapper för PreO går inne i Arvika och där gäller kommunens lokala parkeringsbestämmelser.

Förboka parkering för bil eller buss gör du enkelt här.

Besök O-Ringenstaden

Parkering vid besök till O-Ringenstaden och O-Ringentorget är avgiftsfri.

Parkering Bil
Förboka parkering för personbil

Boka knapp lik Visits

Parkering Buss
Förboka parkering för buss

Boka knapp lik Visits

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision